Zwroty | hiszpański - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

ชื่อขึ้นต้น
Primer nombre
Imię kandydata
นามสกุล
Apellido
Nazwisko kandydata
วันเกิด
Fecha de nacimiento
Data i rok, w którym kandydat się urodził
สถานที่เกิด
Lugar de nacimiento
Miejsce, w którym kandydat się urodził
สัญชาติ
Nacionalidad
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
สถานะแต่งงาน
Estado civil
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
โสด
Soltero(a)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
แต่งงานแล้ว
Casado(a)
W związku małżeńskim
เป็นหม้าย
Viudo(a)
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
ที่อยู่
Dirección
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
หมายเลขโทรศัพท์
Teléfono
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
อีเมล
Email
Służbowy e-mail kandydata
เว็บไซต์
Página Web
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
โรงเรียนประถม
Escuela Primaria
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
โรงเรียนมัธยมต้น
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
โรงเรียนมัธยมปลาย
Secundaria
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
มหาวิทยาลัย
Universidad
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
โรงเรียนสอนทารก
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Escuela Secundaria
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
การศึกษาสายวิชาชีพ
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
มหาวิทยาลัย
Universidad
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Experiencia laboral en...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
การฝึกงานที่...
Pasantía en...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
งานอาสาสมัครที่...
Trabajo voluntario en...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Buena comprensión oral y escrita de...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Fluidez oral y escrita en...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Conocimientos de informática
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód