Zwroty | francuski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

ชื่อขึ้นต้น
Prénom
Imię kandydata
นามสกุล
Nom de famille
Nazwisko kandydata
วันเกิด
Date de naissance
Data i rok, w którym kandydat się urodził
สถานที่เกิด
Lieu de naissance
Miejsce, w którym kandydat się urodził
สัญชาติ
Nationalité
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
สถานะแต่งงาน
Statut marital
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
โสด
Célibataire
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
แต่งงานแล้ว
Marié(e)
W związku małżeńskim
เป็นหม้าย
Veuf / veuve
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
ที่อยู่
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
หมายเลขโทรศัพท์
Téléphone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
อีเมล
Courriel
Służbowy e-mail kandydata
เว็บไซต์
Site internet
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
โรงเรียนประถม
École primaire
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
โรงเรียนมัธยมต้น
Collège
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
โรงเรียนมัธยมปลาย
Lycée
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
มหาวิทยาลัย
Université
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
โรงเรียนสอนทารก
Classe préparatoire
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
École primaire
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Collège
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
การศึกษาสายวิชาชีพ
Lycée
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
มหาวิทยาลัย
Université
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Stage chez...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
การฝึกงานที่...
Stage chez...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
งานอาสาสมัครที่...
Volontariat chez...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
... lu, écrit, parlé
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
... lu, écrit, parlé couramment
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Initié à l'informatique
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Familiarisé avec DAO /CFAO
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Titulaire du permis B
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód