Zwroty | czeski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

ชื่อขึ้นต้น
Křestní jméno
Imię kandydata
นามสกุล
Příjmení
Nazwisko kandydata
วันเกิด
Datum narození
Data i rok, w którym kandydat się urodził
สถานที่เกิด
Místo narození
Miejsce, w którym kandydat się urodził
สัญชาติ
Národnost
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
สถานะแต่งงาน
Rodinný stav
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
โสด
Svobodný(á)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
แต่งงานแล้ว
Ženatý/Provdaná
W związku małżeńskim
เป็นหม้าย
Ovdovělý(á)
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
ที่อยู่
Adresa
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
หมายเลขโทรศัพท์
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
อีเมล
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
เว็บไซต์
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
โรงเรียนประถม
Základní škola
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
โรงเรียนมัธยมต้น
Základní škola, 2. stupeň
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
โรงเรียนมัธยมปลาย
Střední škola
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
มหาวิทยาลัย
Vysoká škola
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
โรงเรียนสอนทารก
Přípravná škola
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Základní škola, 1. stupeň
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Střední škola
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
การศึกษาสายวิชาชีพ
Vyšší střední škola
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
มหาวิทยาลัย
Univerzita
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Pracovní zkušenost v ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
การฝึกงานที่...
Stáž v...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
งานอาสาสมัครที่...
Dobrovolnická práce v...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Dobrá znalost slovem i písmem
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Plynulá znalost slovem i písmem
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Počítačově gramotný
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Znalost CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Řidičský průkaz B
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód