Zwroty | włoski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Förnamn
Nome
Imię kandydata
Efternamn
Cognome
Nazwisko kandydata
Födelsetid
Data di nascita
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Födelseort
Luogo di nascita
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalitet
Nazionalità
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Civilstånd
Stato Civile
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Ogift
Celibe (m) / Nubile (f)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Gift
Coniugato/a
W związku małżeńskim
Änkling/Änka
Vedovo/a
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
adressen
Indirizzo
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Telefono
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-post
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Hemsida
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Grundskola
Scuola Elementare
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Grundskola (mellanstadiet)
Scuola Media
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Gymnasiet
Scuola Media Superiore
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Högskola/Universitet
Università
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Förskola
Asilo (solo in UK)
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Grundskola
Scuola Elementare (solo in UK)
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gymnasiet
Scuola Secondaria
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Skola för elever i sixth form
Scuola Superiore (solo in UK)
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitet
Università
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Esperienze lavorative presso...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Praktikplats hos ...
Stagista presso...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontärarbete i ...
Lavoro come volontario...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Comprensione orale e scritta buona in...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Skriver och talar ... flytande
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Datakunnig
Conoscenze informatiche buone
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Erfarenhet av CAD / CAM.
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Jag besitter ett ...-körkort.
Licenza / Patente di guida tipo...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód