Zwroty | portugalski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Förnamn
Primeiro Nome
Imię kandydata
Efternamn
Sobrenome
Nazwisko kandydata
Födelsetid
Data de Nascimento
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Födelseort
Local de Nascimento
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalitet
Nacionalidade
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Civilstånd
Estado civil
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Ogift
Solteiro(a)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Gift
Casado(a)
W związku małżeńskim
Änkling/Änka
Viúvo(a)
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
adressen
Endereço
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Telefone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-post
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Hemsida
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Grundskola
Ensino Fundamental
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Grundskola (mellanstadiet)
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Gymnasiet
Ensino Médio
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Högskola/Universitet
Faculdade
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Förskola
Escola Infantil
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Grundskola
Ensino Fundamental
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gymnasiet
Ensino Médio
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Skola för elever i sixth form
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitet
Universidade
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Experiência profissional em/ no /na...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Praktikplats hos ...
Estágio em/ no /na...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontärarbete i ...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Bom conhecimento da língua ....
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Skriver och talar ... flytande
Fluência em ....
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Datakunnig
Conhecimento de informática
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Erfarenhet av CAD / CAM.
Conhecimento em CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Jag besitter ett ...-körkort.
Carteira de motorista
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód