Zwroty | niderlandzki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Förnamn
Voornaam
Imię kandydata
Efternamn
Achternaam
Nazwisko kandydata
Födelsetid
Geboortedatum
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Födelseort
Geboorteplaats
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalitet
Nationaliteit
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Civilstånd
Burgerlijke staat
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Ogift
Ongehuwd
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Gift
Gehuwd
W związku małżeńskim
Änkling/Änka
Weduwe/Weduwnaar
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
adressen
Adres
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Telefoon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-post
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Hemsida
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Grundskola
Basisschool
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Grundskola (mellanstadiet)
Junior highschool
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Gymnasiet
Middelbare school
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Högskola/Universitet
Hoger onderwijs
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Förskola
Kleuterschool
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Grundskola
Basisschool
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gymnasiet
Middelbare school
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Skola för elever i sixth form
Sixth-Form College
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitet
Universiteit
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Werkervaring bij ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Praktikplats hos ...
Stage bij ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontärarbete i ...
Vrijwilligerswerk bij ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Skriver och talar ... flytande
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Datakunnig
Goede computervaardigheden
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Erfarenhet av CAD / CAM.
Kennis van CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Jag besitter ett ...-körkort.
Rijbewijs categorie ...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód