Zwroty | duński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Förnamn
Fornavn
Imię kandydata
Efternamn
Efternavn
Nazwisko kandydata
Födelsetid
Fødselsdato
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Födelseort
Fødselssted
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalitet
Nationalitet
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Civilstånd
Civilstatus
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Ogift
Single
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Gift
Gift
W związku małżeńskim
Änkling/Änka
Enke/enkemand
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
adressen
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-post
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
Hemsida
Hjemmeside
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Grundskola
Folkeskole
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Grundskola (mellanstadiet)
Gymnasium
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Gymnasiet
Gymnasium
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Högskola/Universitet
Universitet
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Förskola
Børnehave
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Grundskola
Folkeskole
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gymnasiet
Gymnasium
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Skola för elever i sixth form
Studenterkursus
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitet
Universitet
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Arbejdserfaring hos...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Praktikplats hos ...
Praktikplads hos...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontärarbete i ...
Frivilligt arbejde hos...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Skriver och talar ... flytande
Flydende både skriftligt og verbalt
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Datakunnig
Computerkyndig
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Erfarenhet av CAD / CAM.
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Jag besitter ett ...-körkort.
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód