Zwroty | czeski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Förnamn
Křestní jméno
Imię kandydata
Efternamn
Příjmení
Nazwisko kandydata
Födelsetid
Datum narození
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Födelseort
Místo narození
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalitet
Národnost
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Civilstånd
Rodinný stav
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Ogift
Svobodný(á)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Gift
Ženatý/Provdaná
W związku małżeńskim
Änkling/Änka
Ovdovělý(á)
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
adressen
Adresa
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-post
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Hemsida
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Grundskola
Základní škola
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Grundskola (mellanstadiet)
Základní škola, 2. stupeň
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Gymnasiet
Střední škola
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Högskola/Universitet
Vysoká škola
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Förskola
Přípravná škola
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Grundskola
Základní škola, 1. stupeň
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gymnasiet
Střední škola
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Skola för elever i sixth form
Vyšší střední škola
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitet
Univerzita
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Pracovní zkušenost v ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Praktikplats hos ...
Stáž v...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontärarbete i ...
Dobrovolnická práce v...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Dobrá znalost slovem i písmem
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Skriver och talar ... flytande
Plynulá znalost slovem i písmem
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Datakunnig
Počítačově gramotný
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Erfarenhet av CAD / CAM.
Znalost CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Jag besitter ett ...-körkort.
Řidičský průkaz B
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód