Zwroty | turecki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Prenume
Ad
Imię kandydata
Nume
Soyad
Nazwisko kandydata
Data naşterii
Doğum Tarihi
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Locul naşterii
Doğum Yeri
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Naţionalitate
Tabiyeti
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Stare civilă
Medeni Hali
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Necăsătorit
Bekar
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Căsătorit
Evli
W związku małżeńskim
Văduv
Dul
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresa
Adres
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
E-Posta
Służbowy e-mail kandydata
Website
Web sitesi
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
İlkokul
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gimnaziu
Ortaokul
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Lise
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Colegiu (la noi facultate)
Kolej
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Grădiniţa (echivalent)
Ana Okulu
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Ciclul primar
İlkokul
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gimnaziu
Ortaokul
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Kolej
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitate
Üniversite
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Experiență de lucru la...
... konusunda tecrübeli
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Internship/practică la...
...'da stajyerlik
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Voluntariat la...
...'da gönüllü çalışma
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Cunoștințe PC.
Bilgisayar konusunda yetkin
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Bună stăpânire a CAD/CAM.
CAD / CAM ile aşinalık
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
... tipi sürücü belgesi sahibi
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód