Zwroty | niemiecki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Prenume
Vorname
Imię kandydata
Nume
Nachname
Nazwisko kandydata
Data naşterii
Geburtsdatum
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Locul naşterii
Geburtsort
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Naţionalitate
Staatsangehörigkeit
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Stare civilă
Familienstand
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Necăsătorit
ledig
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Căsătorit
verheiratet
W związku małżeńskim
Văduv
verwitwet
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresa
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
Email
Służbowy e-mail kandydata
Website
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Grundschule
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gimnaziu
Mittelstufenschule
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Oberstufenschule
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Colegiu (la noi facultate)
Hochschule
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Grădiniţa (echivalent)
Vorschule
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Ciclul primar
Grundschule
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gimnaziu
weiterführende Schule
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Oberstufenkolleg
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitate
Universität
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Experiență de lucru la...
Arbeitserfahrung bei...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Internship/practică la...
Praktikum bei...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Voluntariat la...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
... fließend in Wort und Schrift
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Cunoștințe PC.
gute Computer-Kenntnisse
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Kenntnisse in CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Führerschein Klasse...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód