Zwroty | koreański - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Prenume
이름
Imię kandydata
Nume
Nazwisko kandydata
Data naşterii
생년월일
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Locul naşterii
출생지
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Naţionalitate
국적
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Stare civilă
결혼 여부
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Necăsătorit
미혼
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Căsătorit
기혼
W związku małżeńskim
Văduv
미망인
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresa
주소
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
전화
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
이메일 (E mail)
Służbowy e-mail kandydata
Website
웹 사이트
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
초등학교
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gimnaziu
중학교
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
고등학교
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Colegiu (la noi facultate)
대학교
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Grădiniţa (echivalent)
유아 학교
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Ciclul primar
초등학교
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gimnaziu
중등학교
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
식스-폼 컬리지
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitate
대학교
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Experiență de lucru la...
...에서의 업무 경력
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Internship/practică la...
...에서 인턴쉽
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Voluntariat la...
..에서의 봉사활동
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Cunoștințe PC.
컴퓨터 사용 능력이 있는
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Bună stăpânire a CAD/CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
현재 ... 면허증 소지자
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód