Zwroty | arabski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Prenume
الاسم
Imię kandydata
Nume
اللقب
Nazwisko kandydata
Data naşterii
تاريخ الولادة
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Locul naşterii
مكان الولادة
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Naţionalitate
الجنسية
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Stare civilă
الحالة المدنيّة
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Necăsătorit
أعزب \ عزباء
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Căsătorit
متزوج
W związku małżeńskim
Văduv
أرمل \ أرملة
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresa
العنوان
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
التليفون
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
البريد الإلكتروني
Służbowy e-mail kandydata
Website
الموقع الإلكتروني
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
١٩٩١-١٩٩٥ \ جامعة دمشق \ دمشق، سوريا
باكالريوس في إدارة الأعمال
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
مدرسة ابتدائية
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gimnaziu
المدرسة الإعدادية
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
المدرسة االثانوية
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Colegiu (la noi facultate)
الكلّية
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Grădiniţa (echivalent)
مدرسة أطفال \ حضانة
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Ciclul primar
مدرسة اِبتدائية
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gimnaziu
المدرسة الثانوية
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
المعهد الثانوي \ المدرسة الثانوية
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitate
الجامعة
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
١٩٩٨- الآن \ الشركة الوطنية لصنع الأحذية \ القاهرة، مصر
مدير

المسؤوليات:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Experiență de lucru la...
الخبرة العملية في...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Internship/practică la...
فترة تدريب في...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Voluntariat la...
عمل تطوعي في...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
فهم جيّد قراءةً وكتابةً
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
يكتب ويتكلم ... بطلاقة
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Cunoștințe PC.
متمرس في الكمبيوتر
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
مهارات ممتازة في الاتصال \ المفاوضات \ التقديم
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
مستوى متقدم في مهارات برمجة مايكروسوفت أوفيس سويت \ هوتمايل.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
معرفة مايكروسوفت وورد \ أكسال \ أكساس \ باوربوينت.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Bună stăpânire a CAD/CAM.
على معرفة بـ CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
يحمل رخصة قيادة سيارات كاملة...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód