Zwroty | angielski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Prenume
First Name
Imię kandydata
Nume
Surname
Nazwisko kandydata
Data naşterii
Date of Birth
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Locul naşterii
Place of Birth
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Naţionalitate
Nationality
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Stare civilă
Marital Status
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Necăsătorit
Single
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Căsătorit
Married
W związku małżeńskim
Văduv
Widowed
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresa
Address
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Phone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
Website
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Elementary School
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gimnaziu
Middle School
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
High School
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Colegiu (la noi facultate)
College
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Grădiniţa (echivalent)
Infant School
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Ciclul primar
Junior School
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gimnaziu
Secondary School
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Sixth-Form College
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitate
University
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Experiență de lucru la...
Work experience at…
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Internship/practică la...
Internship at…
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Voluntariat la...
Voluntary work at…
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Good understanding of both written and spoken…
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Fluency in both written and spoken…
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Cunoștințe PC.
Computer literate
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Currently holding a full…driver's license.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód