Zwroty | węgierski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Имя
Vezetéknév
Imię kandydata
Фамилия
Vezetéknév
Nazwisko kandydata
Дата рождения
Születési dátum
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Место рождения
Születési hely
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Гражданство
Állampolgárság
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Семейное положение
Családi állapot
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
холост/незамужем
Egyedülálló
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Женат/замужем
Házas
W związku małżeńskim
Вдовец/вдова
Özvegy
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Адрес
Cím
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Телефон
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Сайт
Honlap
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Начальная школа
Általános iskola
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Средняя школа
Középiskola
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Старшая школа
Középiskola / Gimnázium
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
университетский колледж
Főiskola
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Детский сад
Óvoda
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Начальная школа
Általános iskola
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Средняя школа
Középiskola
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Техникум/лицей
Gimnázium / Középiskola
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Университет
Egyetem
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Опыт работы в...
Munkatapasztalat a ....
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Стажировка в...
Szakmai gyakorlat a ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Волонтерская практика в ...
Önkéntes munka a ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Хорошо владею (устный, письменный)
Írásban és szóban is jó ....
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Свободно владею (устный, письменный)
Folyékony írásban és szóban is ...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Со знанием компьютера
Alapvető számítógépes ismeretek
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Со знанием CAD / CAM.
CAD / CAM ismeretek
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
... típusú jogosítvány
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód