Zwroty | szwedzki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Имя
Förnamn
Imię kandydata
Фамилия
Efternamn
Nazwisko kandydata
Дата рождения
Födelsetid
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Место рождения
Födelseort
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Гражданство
Nationalitet
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Семейное положение
Civilstånd
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
холост/незамужем
Ogift
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Женат/замужем
Gift
W związku małżeńskim
Вдовец/вдова
Änkling/Änka
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Адрес
adressen
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Телефон
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
E-post
Służbowy e-mail kandydata
Сайт
Hemsida
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Начальная школа
Grundskola
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Средняя школа
Grundskola (mellanstadiet)
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Старшая школа
Gymnasiet
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
университетский колледж
Högskola/Universitet
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Детский сад
Förskola
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Начальная школа
Grundskola
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Средняя школа
Gymnasiet
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Техникум/лицей
Skola för elever i sixth form
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Университет
Universitet
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Опыт работы в...
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Стажировка в...
Praktikplats hos ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Волонтерская практика в ...
Volontärarbete i ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Хорошо владею (устный, письменный)
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Свободно владею (устный, письменный)
Skriver och talar ... flytande
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Со знанием компьютера
Datakunnig
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Со знанием CAD / CAM.
Erfarenhet av CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Jag besitter ett ...-körkort.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód