Zwroty | niderlandzki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Имя
Voornaam
Imię kandydata
Фамилия
Achternaam
Nazwisko kandydata
Дата рождения
Geboortedatum
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Место рождения
Geboorteplaats
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Гражданство
Nationaliteit
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Семейное положение
Burgerlijke staat
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
холост/незамужем
Ongehuwd
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Женат/замужем
Gehuwd
W związku małżeńskim
Вдовец/вдова
Weduwe/Weduwnaar
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Адрес
Adres
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Телефон
Telefoon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Сайт
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Начальная школа
Basisschool
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Средняя школа
Junior highschool
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Старшая школа
Middelbare school
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
университетский колледж
Hoger onderwijs
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Детский сад
Kleuterschool
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Начальная школа
Basisschool
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Средняя школа
Middelbare school
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Техникум/лицей
Sixth-Form College
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Университет
Universiteit
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Опыт работы в...
Werkervaring bij ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Стажировка в...
Stage bij ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Волонтерская практика в ...
Vrijwilligerswerk bij ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Хорошо владею (устный, письменный)
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Свободно владею (устный, письменный)
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Со знанием компьютера
Goede computervaardigheden
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Со знанием CAD / CAM.
Kennis van CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Rijbewijs categorie ...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód