Zwroty | koreański - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Имя
이름
Imię kandydata
Фамилия
Nazwisko kandydata
Дата рождения
생년월일
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Место рождения
출생지
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Гражданство
국적
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Семейное положение
결혼 여부
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
холост/незамужем
미혼
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Женат/замужем
기혼
W związku małżeńskim
Вдовец/вдова
미망인
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Адрес
주소
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Телефон
전화
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
이메일 (E mail)
Służbowy e-mail kandydata
Сайт
웹 사이트
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Начальная школа
초등학교
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Средняя школа
중학교
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Старшая школа
고등학교
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
университетский колледж
대학교
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Детский сад
유아 학교
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Начальная школа
초등학교
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Средняя школа
중등학교
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Техникум/лицей
식스-폼 컬리지
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Университет
대학교
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Опыт работы в...
...에서의 업무 경력
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Стажировка в...
...에서 인턴쉽
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Волонтерская практика в ...
..에서의 봉사활동
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Хорошо владею (устный, письменный)
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Свободно владею (устный, письменный)
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Со знанием компьютера
컴퓨터 사용 능력이 있는
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Со знанием CAD / CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
현재 ... 면허증 소지자
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód