Zwroty | japoński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Имя
名前
Imię kandydata
Фамилия
名字
Nazwisko kandydata
Дата рождения
誕生日
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Место рождения
出生地
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Гражданство
国籍
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Семейное положение
配偶者の有無
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
холост/незамужем
独身
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Женат/замужем
既婚
W związku małżeńskim
Вдовец/вдова
独身
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Адрес
現住所
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Телефон
電話番号
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
メールアドレス
Służbowy e-mail kandydata
Сайт
ウェブサイト
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Начальная школа
小学校
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Средняя школа
中学校
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Старшая школа
高等学校
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
университетский колледж
大学
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Детский сад
幼児学校
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Начальная школа
小学校
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Средняя школа
中学校
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Техникум/лицей
シックス・フォーム・カレッジ
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Университет
大学
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Опыт работы в...
・・・・で働いた経験があります。
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Стажировка в...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Волонтерская практика в ...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Хорошо владею (устный, письменный)
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Свободно владею (устный, письменный)
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Со знанием компьютера
パソコンを使いこなせます。
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Со знанием CAD / CAM.
CAD/ CAMの知識
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
・・・・の免許を保有しています。
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód