Zwroty | hindi - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Имя
नाम
Imię kandydata
Фамилия
कुलनाम
Nazwisko kandydata
Дата рождения
जन्म दिन
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Место рождения
जन्म स्थान
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Гражданство
राष्ट्र
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Семейное положение
वैवाहिक स्थिति
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
холост/незамужем
अविवाहित
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Женат/замужем
विवाहित
W związku małżeńskim
Вдовец/вдова
विधुर/विधवा
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Адрес
पता
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Телефон
टेलीफोन नंबर
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
ई-मेल
Służbowy e-mail kandydata
Сайт
वेबसाईट
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Начальная школа
विद्यालय
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Средняя школа
विद्यालय
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Старшая школа
महाविद्यालय
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
университетский колледж
विश्वविद्यालय
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Детский сад
बालवाड़ी
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Начальная школа
विद्यालय
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Средняя школа
विद्यालय
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Техникум/лицей
महाविद्यालय
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Университет
विश्वविद्यालय
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Опыт работы в...
... में अनुभव
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Стажировка в...
... में प्रशिक्षुता
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Волонтерская практика в ...
... में अवैतनिक काम
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Хорошо владею (устный, письменный)
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Свободно владею (устный, письменный)
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Со знанием компьютера
कंप्यूटर में साक्षर
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Со знанием CAD / CAM.
CAD / CAM से परिचित
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód