Zwroty | grecki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Имя
Όνομα
Imię kandydata
Фамилия
Επίθετο
Nazwisko kandydata
Дата рождения
Ημερομηνία γέννησης
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Место рождения
Τόπος Γέννησης
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Гражданство
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Семейное положение
Οικογενειακή Κατάσταση
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
холост/незамужем
Ελεύθερος/η
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Женат/замужем
Παντρεμένος/η
W związku małżeńskim
Вдовец/вдова
χήρος/α
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Адрес
Διεύθυνση
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Телефон
Τηλέφωνο
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Służbowy e-mail kandydata
Сайт
Ιστοσελίδα
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Начальная школа
Δημοτικό Σχολείο
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Средняя школа
Γυμνάσιο
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Старшая школа
Λύκειο
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
университетский колледж
Πανεπιστήμιο
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Детский сад
Νηπιαγωγείο
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Начальная школа
Δημοτικό Σχολείο
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Средняя школа
Γυμνάσιο
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Техникум/лицей
Λύκειο
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Университет
Πανεπιστήμιο
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Опыт работы в...
Εργασιακή εμπειρία για...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Стажировка в...
Πρακτική άσκηση για...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Волонтерская практика в ...
Εθελοντική εργασία για...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Хорошо владею (устный, письменный)
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Свободно владею (устный, письменный)
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Со знанием компьютера
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Со знанием CAD / CAM.
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Άδεια οδήγησης τύπου...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód