Zwroty | francuski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Имя
Prénom
Imię kandydata
Фамилия
Nom de famille
Nazwisko kandydata
Дата рождения
Date de naissance
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Место рождения
Lieu de naissance
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Гражданство
Nationalité
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Семейное положение
Statut marital
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
холост/незамужем
Célibataire
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Женат/замужем
Marié(e)
W związku małżeńskim
Вдовец/вдова
Veuf / veuve
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Адрес
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Телефон
Téléphone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
Courriel
Służbowy e-mail kandydata
Сайт
Site internet
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Начальная школа
École primaire
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Средняя школа
Collège
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Старшая школа
Lycée
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
университетский колледж
Université
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Детский сад
Classe préparatoire
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Начальная школа
École primaire
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Средняя школа
Collège
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Техникум/лицей
Lycée
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Университет
Université
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Опыт работы в...
Stage chez...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Стажировка в...
Stage chez...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Волонтерская практика в ...
Volontariat chez...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Хорошо владею (устный, письменный)
... lu, écrit, parlé
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Свободно владею (устный, письменный)
... lu, écrit, parlé couramment
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Со знанием компьютера
Initié à l'informatique
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Со знанием CAD / CAM.
Familiarisé avec DAO /CFAO
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Titulaire du permis B
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód