Zwroty | fiński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Имя
Etunimi
Imię kandydata
Фамилия
Sukunimi
Nazwisko kandydata
Дата рождения
Syntymäaika
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Место рождения
Syntymäpaikka
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Гражданство
Kansallisuus
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Семейное положение
Siviilisääty
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
холост/незамужем
Naimaton
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Женат/замужем
Naimisissa
W związku małżeńskim
Вдовец/вдова
Leski
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Адрес
Osoite
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Телефон
Puhelin
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
Sähköposti
Służbowy e-mail kandydata
Сайт
Verkkosivu
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Начальная школа
Peruskoulu
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Средняя школа
Yläkoulu
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Старшая школа
Lukio
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
университетский колледж
Korkeakoulu
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Детский сад
Esikoulu
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Начальная школа
Peruskoulu
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Средняя школа
Lukio
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Техникум/лицей
Korkeakoulu
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Университет
Yliopisto
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Опыт работы в...
Työkokemukseni...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Стажировка в...
Harjoitteluni...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Волонтерская практика в ...
Vapaaehtoistyö...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Хорошо владею (устный, письменный)
...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Свободно владею (устный, письменный)
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Со знанием компьютера
Hyvät tietotekniikkataidot
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Со знанием CAD / CAM.
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Ajokortti luokka...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód