Zwroty | esperancki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Имя
Antaŭnomo
Imię kandydata
Фамилия
Familinomo
Nazwisko kandydata
Дата рождения
Naskiĝdato
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Место рождения
Naskiĝejo
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Гражданство
Ŝtataneco
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Семейное положение
Edzecostato
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
холост/незамужем
Senedza
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Женат/замужем
Edziĝinta
W związku małżeńskim
Вдовец/вдова
Vidvo/vidvino
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Адрес
Adreso
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Телефон
Telefonnumero
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
Retpoŝto
Służbowy e-mail kandydata
Сайт
Retpaĝaro
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Начальная школа
Malalta lernejo
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Средняя школа
Gimnazio
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Старшая школа
Liceo
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
университетский колледж
Kolegio
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Детский сад
Malalta lernejo
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Начальная школа
Meza lernejo
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Средняя школа
Gimnazio
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Техникум/лицей
Liceo
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Университет
Universitato
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Опыт работы в...
Labora sperto ĉe...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Стажировка в...
Staĝo ĉe...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Волонтерская практика в ...
Volontula laboro ĉe...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Хорошо владею (устный, письменный)
Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Свободно владею (устный, письменный)
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Со знанием компьютера
Legoscia en komputilo
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Со знанием CAD / CAM.
Familiareco kun CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Kondukpermesilo...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód