Zwroty | duński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Имя
Fornavn
Imię kandydata
Фамилия
Efternavn
Nazwisko kandydata
Дата рождения
Fødselsdato
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Место рождения
Fødselssted
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Гражданство
Nationalitet
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Семейное положение
Civilstatus
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
холост/незамужем
Single
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Женат/замужем
Gift
W związku małżeńskim
Вдовец/вдова
Enke/enkemand
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Адрес
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Телефон
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
Сайт
Hjemmeside
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Начальная школа
Folkeskole
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Средняя школа
Gymnasium
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Старшая школа
Gymnasium
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
университетский колледж
Universitet
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Детский сад
Børnehave
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Начальная школа
Folkeskole
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Средняя школа
Gymnasium
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Техникум/лицей
Studenterkursus
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Университет
Universitet
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Опыт работы в...
Arbejdserfaring hos...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Стажировка в...
Praktikplads hos...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Волонтерская практика в ...
Frivilligt arbejde hos...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Хорошо владею (устный, письменный)
En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Свободно владею (устный, письменный)
Flydende både skriftligt og verbalt
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Со знанием компьютера
Computerkyndig
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Со знанием CAD / CAM.
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód