Zwroty | włoski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Primeiro Nome
Nome
Imię kandydata
Sobrenome
Cognome
Nazwisko kandydata
Data de Nascimento
Data di nascita
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Local de Nascimento
Luogo di nascita
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nacionalidade
Nazionalità
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Estado civil
Stato Civile
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Solteiro(a)
Celibe (m) / Nubile (f)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Casado(a)
Coniugato/a
W związku małżeńskim
Viúvo(a)
Vedovo/a
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Endereço
Indirizzo
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefone
Telefono
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Website
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Ensino Fundamental
Scuola Elementare
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Scuola Media
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Ensino Médio
Scuola Media Superiore
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Faculdade
Università
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Escola Infantil
Asilo (solo in UK)
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Ensino Fundamental
Scuola Elementare (solo in UK)
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Ensino Médio
Scuola Secondaria
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Scuola Superiore (solo in UK)
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universidade
Università
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Experiência profissional em/ no /na...
Esperienze lavorative presso...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Estágio em/ no /na...
Stagista presso...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Trabalho voluntário em/ no /na...
Lavoro come volontario...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Bom conhecimento da língua ....
Comprensione orale e scritta buona in...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluência em ....
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Conhecimento de informática
Conoscenze informatiche buone
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Conhecimento em CAD / CAM.
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Carteira de motorista
Licenza / Patente di guida tipo...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód