Zwroty | rumuński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Primeiro Nome
Prenume
Imię kandydata
Sobrenome
Nume
Nazwisko kandydata
Data de Nascimento
Data naşterii
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Local de Nascimento
Locul naşterii
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nacionalidade
Naţionalitate
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Estado civil
Stare civilă
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Solteiro(a)
Necăsătorit
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Casado(a)
Căsătorit
W związku małżeńskim
Viúvo(a)
Văduv
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Endereço
Adresa
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefone
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Website
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Ensino Fundamental
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Gimnaziu
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Ensino Médio
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Faculdade
Colegiu (la noi facultate)
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Escola Infantil
Grădiniţa (echivalent)
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Ensino Fundamental
Ciclul primar
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Ensino Médio
Gimnaziu
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universidade
Universitate
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Experiência profissional em/ no /na...
Experiență de lucru la...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Estágio em/ no /na...
Internship/practică la...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Trabalho voluntário em/ no /na...
Voluntariat la...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Bom conhecimento da língua ....
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluência em ....
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Conhecimento de informática
Cunoștințe PC.
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Conhecimento em CAD / CAM.
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Carteira de motorista
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód