Zwroty | rosyjski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Primeiro Nome
Имя
Imię kandydata
Sobrenome
Фамилия
Nazwisko kandydata
Data de Nascimento
Дата рождения
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Local de Nascimento
Место рождения
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nacionalidade
Гражданство
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Estado civil
Семейное положение
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Solteiro(a)
холост/незамужем
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Casado(a)
Женат/замужем
W związku małżeńskim
Viúvo(a)
Вдовец/вдова
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Endereço
Адрес
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefone
Телефон
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
Website
Сайт
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Ensino Fundamental
Начальная школа
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Средняя школа
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Ensino Médio
Старшая школа
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Faculdade
университетский колледж
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Escola Infantil
Детский сад
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Ensino Fundamental
Начальная школа
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Ensino Médio
Средняя школа
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Техникум/лицей
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universidade
Университет
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Experiência profissional em/ no /na...
Опыт работы в...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Estágio em/ no /na...
Стажировка в...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Trabalho voluntário em/ no /na...
Волонтерская практика в ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Bom conhecimento da língua ....
Хорошо владею (устный, письменный)
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluência em ....
Свободно владею (устный, письменный)
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Conhecimento de informática
Со знанием компьютера
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Conhecimento em CAD / CAM.
Со знанием CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Carteira de motorista
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód