Zwroty | niemiecki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Primeiro Nome
Vorname
Imię kandydata
Sobrenome
Nachname
Nazwisko kandydata
Data de Nascimento
Geburtsdatum
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Local de Nascimento
Geburtsort
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nacionalidade
Staatsangehörigkeit
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Estado civil
Familienstand
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Solteiro(a)
ledig
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Casado(a)
verheiratet
W związku małżeńskim
Viúvo(a)
verwitwet
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Endereço
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefone
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
Email
Służbowy e-mail kandydata
Website
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Ensino Fundamental
Grundschule
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Mittelstufenschule
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Ensino Médio
Oberstufenschule
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Faculdade
Hochschule
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Escola Infantil
Vorschule
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Ensino Fundamental
Grundschule
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Ensino Médio
weiterführende Schule
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Oberstufenkolleg
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universidade
Universität
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Experiência profissional em/ no /na...
Arbeitserfahrung bei...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Estágio em/ no /na...
Praktikum bei...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Trabalho voluntário em/ no /na...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Bom conhecimento da língua ....
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluência em ....
... fließend in Wort und Schrift
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Conhecimento de informática
gute Computer-Kenntnisse
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Conhecimento em CAD / CAM.
Kenntnisse in CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Carteira de motorista
Führerschein Klasse...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód