Zwroty | niderlandzki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Primeiro Nome
Voornaam
Imię kandydata
Sobrenome
Achternaam
Nazwisko kandydata
Data de Nascimento
Geboortedatum
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Local de Nascimento
Geboorteplaats
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nacionalidade
Nationaliteit
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Estado civil
Burgerlijke staat
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Solteiro(a)
Ongehuwd
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Casado(a)
Gehuwd
W związku małżeńskim
Viúvo(a)
Weduwe/Weduwnaar
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Endereço
Adres
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefone
Telefoon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Website
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Ensino Fundamental
Basisschool
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Junior highschool
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Ensino Médio
Middelbare school
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Faculdade
Hoger onderwijs
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Escola Infantil
Kleuterschool
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Ensino Fundamental
Basisschool
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Ensino Médio
Middelbare school
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Sixth-Form College
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universidade
Universiteit
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Experiência profissional em/ no /na...
Werkervaring bij ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Estágio em/ no /na...
Stage bij ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Trabalho voluntário em/ no /na...
Vrijwilligerswerk bij ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Bom conhecimento da língua ....
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluência em ....
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Conhecimento de informática
Goede computervaardigheden
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Conhecimento em CAD / CAM.
Kennis van CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Carteira de motorista
Rijbewijs categorie ...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód