Zwroty | francuski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Primeiro Nome
Prénom
Imię kandydata
Sobrenome
Nom de famille
Nazwisko kandydata
Data de Nascimento
Date de naissance
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Local de Nascimento
Lieu de naissance
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nacionalidade
Nationalité
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Estado civil
Statut marital
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Solteiro(a)
Célibataire
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Casado(a)
Marié(e)
W związku małżeńskim
Viúvo(a)
Veuf / veuve
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Endereço
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefone
Téléphone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
Courriel
Służbowy e-mail kandydata
Website
Site internet
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Ensino Fundamental
École primaire
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Collège
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Ensino Médio
Lycée
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Faculdade
Université
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Escola Infantil
Classe préparatoire
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Ensino Fundamental
École primaire
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Ensino Médio
Collège
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Lycée
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universidade
Université
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Experiência profissional em/ no /na...
Stage chez...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Estágio em/ no /na...
Stage chez...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Trabalho voluntário em/ no /na...
Volontariat chez...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Bom conhecimento da língua ....
... lu, écrit, parlé
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluência em ....
... lu, écrit, parlé couramment
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Conhecimento de informática
Initié à l'informatique
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Conhecimento em CAD / CAM.
Familiarisé avec DAO /CFAO
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Carteira de motorista
Titulaire du permis B
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód