Zwroty | fiński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Primeiro Nome
Etunimi
Imię kandydata
Sobrenome
Sukunimi
Nazwisko kandydata
Data de Nascimento
Syntymäaika
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Local de Nascimento
Syntymäpaikka
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nacionalidade
Kansallisuus
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Estado civil
Siviilisääty
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Solteiro(a)
Naimaton
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Casado(a)
Naimisissa
W związku małżeńskim
Viúvo(a)
Leski
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Endereço
Osoite
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefone
Puhelin
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
Sähköposti
Służbowy e-mail kandydata
Website
Verkkosivu
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Ensino Fundamental
Peruskoulu
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Yläkoulu
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Ensino Médio
Lukio
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Faculdade
Korkeakoulu
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Escola Infantil
Esikoulu
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Ensino Fundamental
Peruskoulu
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Ensino Médio
Lukio
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Korkeakoulu
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universidade
Yliopisto
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Experiência profissional em/ no /na...
Työkokemukseni...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Estágio em/ no /na...
Harjoitteluni...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Trabalho voluntário em/ no /na...
Vapaaehtoistyö...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Bom conhecimento da língua ....
...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluência em ....
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Conhecimento de informática
Hyvät tietotekniikkataidot
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Conhecimento em CAD / CAM.
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Carteira de motorista
Ajokortti luokka...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód