Zwroty | tajski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Imię
ชื่อขึ้นต้น
Imię kandydata
Nazwisko
นามสกุล
Nazwisko kandydata
Data urodzenia
วันเกิด
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Miejsce urodzenia
สถานที่เกิด
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Obywatelstwo
สัญชาติ
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Stan cywilny
สถานะแต่งงาน
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Kawaler/Panna
โสด
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Żonaty/Zamężna
แต่งงานแล้ว
W związku małżeńskim
Wdowiec/Wdowa
เป็นหม้าย
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adres/Miejsce zamieszkania
ที่อยู่
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Numer telefonu
หมายเลขโทรศัพท์
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
อีเมล
Służbowy e-mail kandydata
Strona www
เว็บไซต์
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Szkoła Podstawowa
โรงเรียนประถม
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gimnazjum
โรงเรียนมัธยมต้น
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
โรงเรียนมัธยมปลาย
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Kolegium
มหาวิทยาลัย
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Zerówka
โรงเรียนสอนทารก
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Szkoła średnia
การศึกษาสายวิชาชีพ
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Uniwersytet
มหาวิทยาลัย
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Doświadczenie zawodowe w...
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Praktyka w...
การฝึกงานที่...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Wolontariat w...
งานอาสาสมัครที่...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Dobra znajomość w mowie i piśmie...
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Biegłość w obsłudze komputera
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Podstawowa znajomość CAD / CAM
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód