Zwroty | rumuński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Imię
Prenume
Imię kandydata
Nazwisko
Nume
Nazwisko kandydata
Data urodzenia
Data naşterii
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Miejsce urodzenia
Locul naşterii
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Obywatelstwo
Naţionalitate
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Stan cywilny
Stare civilă
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Kawaler/Panna
Necăsătorit
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Żonaty/Zamężna
Căsătorit
W związku małżeńskim
Wdowiec/Wdowa
Văduv
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adres/Miejsce zamieszkania
Adresa
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Numer telefonu
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Strona www
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Szkoła Podstawowa
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gimnazjum
Gimnaziu
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Kolegium
Colegiu (la noi facultate)
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Zerówka
Grădiniţa (echivalent)
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Ciclul primar
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Gimnaziu
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Szkoła średnia
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Uniwersytet
Universitate
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Doświadczenie zawodowe w...
Experiență de lucru la...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Praktyka w...
Internship/practică la...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Wolontariat w...
Voluntariat la...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Biegłość w obsłudze komputera
Cunoștințe PC.
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód