Zwroty | portugalski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Imię
Primeiro Nome
Imię kandydata
Nazwisko
Sobrenome
Nazwisko kandydata
Data urodzenia
Data de Nascimento
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Miejsce urodzenia
Local de Nascimento
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Obywatelstwo
Nacionalidade
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Stan cywilny
Estado civil
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Kawaler/Panna
Solteiro(a)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Żonaty/Zamężna
Casado(a)
W związku małżeńskim
Wdowiec/Wdowa
Viúvo(a)
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adres/Miejsce zamieszkania
Endereço
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Numer telefonu
Telefone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Strona www
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Szkoła Podstawowa
Ensino Fundamental
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gimnazjum
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Ensino Médio
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Kolegium
Faculdade
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Zerówka
Escola Infantil
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Ensino Fundamental
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Ensino Médio
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Szkoła średnia
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Uniwersytet
Universidade
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Doświadczenie zawodowe w...
Experiência profissional em/ no /na...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Praktyka w...
Estágio em/ no /na...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Wolontariat w...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Bom conhecimento da língua ....
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Fluência em ....
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Biegłość w obsłudze komputera
Conhecimento de informática
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Conhecimento em CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Carteira de motorista
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód