Zwroty | niemiecki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Imię
Vorname
Imię kandydata
Nazwisko
Nachname
Nazwisko kandydata
Data urodzenia
Geburtsdatum
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Miejsce urodzenia
Geburtsort
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Obywatelstwo
Staatsangehörigkeit
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Stan cywilny
Familienstand
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Kawaler/Panna
ledig
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Żonaty/Zamężna
verheiratet
W związku małżeńskim
Wdowiec/Wdowa
verwitwet
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adres/Miejsce zamieszkania
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Numer telefonu
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
Email
Służbowy e-mail kandydata
Strona www
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Szkoła Podstawowa
Grundschule
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gimnazjum
Mittelstufenschule
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Oberstufenschule
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Kolegium
Hochschule
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Zerówka
Vorschule
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Grundschule
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
weiterführende Schule
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Szkoła średnia
Oberstufenkolleg
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Uniwersytet
Universität
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Doświadczenie zawodowe w...
Arbeitserfahrung bei...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Praktyka w...
Praktikum bei...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Wolontariat w...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
... fließend in Wort und Schrift
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Biegłość w obsłudze komputera
gute Computer-Kenntnisse
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Kenntnisse in CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Führerschein Klasse...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód