Zwroty | hindi - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Imię
नाम
Imię kandydata
Nazwisko
कुलनाम
Nazwisko kandydata
Data urodzenia
जन्म दिन
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Miejsce urodzenia
जन्म स्थान
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Obywatelstwo
राष्ट्र
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Stan cywilny
वैवाहिक स्थिति
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Kawaler/Panna
अविवाहित
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Żonaty/Zamężna
विवाहित
W związku małżeńskim
Wdowiec/Wdowa
विधुर/विधवा
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adres/Miejsce zamieszkania
पता
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Numer telefonu
टेलीफोन नंबर
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
ई-मेल
Służbowy e-mail kandydata
Strona www
वेबसाईट
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Szkoła Podstawowa
विद्यालय
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gimnazjum
विद्यालय
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
महाविद्यालय
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Kolegium
विश्वविद्यालय
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Zerówka
बालवाड़ी
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
विद्यालय
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
विद्यालय
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Szkoła średnia
महाविद्यालय
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Uniwersytet
विश्वविद्यालय
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Doświadczenie zawodowe w...
... में अनुभव
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Praktyka w...
... में प्रशिक्षुता
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Wolontariat w...
... में अवैतनिक काम
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Dobra znajomość w mowie i piśmie...
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Biegłość w obsłudze komputera
कंप्यूटर में साक्षर
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Podstawowa znajomość CAD / CAM
CAD / CAM से परिचित
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód