Zwroty | węgierski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Vorname
Vezetéknév
Imię kandydata
Nachname
Vezetéknév
Nazwisko kandydata
Geburtsdatum
Születési dátum
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Geburtsort
Születési hely
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Staatsangehörigkeit
Állampolgárság
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Familienstand
Családi állapot
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
ledig
Egyedülálló
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
verheiratet
Házas
W związku małżeńskim
verwitwet
Özvegy
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
Cím
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Email
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Website
Honlap
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Grundschule
Általános iskola
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Mittelstufenschule
Középiskola
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Oberstufenschule
Középiskola / Gimnázium
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Hochschule
Főiskola
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Vorschule
Óvoda
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Grundschule
Általános iskola
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
weiterführende Schule
Középiskola
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Oberstufenkolleg
Gimnázium / Középiskola
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universität
Egyetem
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Arbeitserfahrung bei...
Munkatapasztalat a ....
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Praktikum bei...
Szakmai gyakorlat a ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Önkéntes munka a ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Írásban és szóban is jó ....
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... fließend in Wort und Schrift
Folyékony írásban és szóban is ...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
gute Computer-Kenntnisse
Alapvető számítógépes ismeretek
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Kenntnisse in CAD / CAM
CAD / CAM ismeretek
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Führerschein Klasse...
... típusú jogosítvány
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód