Zwroty | turecki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Vorname
Ad
Imię kandydata
Nachname
Soyad
Nazwisko kandydata
Geburtsdatum
Doğum Tarihi
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Geburtsort
Doğum Yeri
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Staatsangehörigkeit
Tabiyeti
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Familienstand
Medeni Hali
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
ledig
Bekar
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
verheiratet
Evli
W związku małżeńskim
verwitwet
Dul
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
Adres
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Email
E-Posta
Służbowy e-mail kandydata
Website
Web sitesi
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Grundschule
İlkokul
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Mittelstufenschule
Ortaokul
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Oberstufenschule
Lise
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Hochschule
Kolej
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Vorschule
Ana Okulu
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Grundschule
İlkokul
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
weiterführende Schule
Ortaokul
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Oberstufenkolleg
Kolej
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universität
Üniversite
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Arbeitserfahrung bei...
... konusunda tecrübeli
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Praktikum bei...
...'da stajyerlik
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
...'da gönüllü çalışma
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... fließend in Wort und Schrift
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
gute Computer-Kenntnisse
Bilgisayar konusunda yetkin
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Kenntnisse in CAD / CAM
CAD / CAM ile aşinalık
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Führerschein Klasse...
... tipi sürücü belgesi sahibi
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód