Zwroty | tajski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Vorname
ชื่อขึ้นต้น
Imię kandydata
Nachname
นามสกุล
Nazwisko kandydata
Geburtsdatum
วันเกิด
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Geburtsort
สถานที่เกิด
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Staatsangehörigkeit
สัญชาติ
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Familienstand
สถานะแต่งงาน
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
ledig
โสด
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
verheiratet
แต่งงานแล้ว
W związku małżeńskim
verwitwet
เป็นหม้าย
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
ที่อยู่
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
หมายเลขโทรศัพท์
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Email
อีเมล
Służbowy e-mail kandydata
Website
เว็บไซต์
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Grundschule
โรงเรียนประถม
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Mittelstufenschule
โรงเรียนมัธยมต้น
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Oberstufenschule
โรงเรียนมัธยมปลาย
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Hochschule
มหาวิทยาลัย
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Vorschule
โรงเรียนสอนทารก
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Grundschule
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
weiterführende Schule
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Oberstufenkolleg
การศึกษาสายวิชาชีพ
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universität
มหาวิทยาลัย
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Arbeitserfahrung bei...
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Praktikum bei...
การฝึกงานที่...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
งานอาสาสมัครที่...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... fließend in Wort und Schrift
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
gute Computer-Kenntnisse
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Kenntnisse in CAD / CAM
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Führerschein Klasse...
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód