Zwroty | szwedzki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Vorname
Förnamn
Imię kandydata
Nachname
Efternamn
Nazwisko kandydata
Geburtsdatum
Födelsetid
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Geburtsort
Födelseort
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Staatsangehörigkeit
Nationalitet
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Familienstand
Civilstånd
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
ledig
Ogift
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
verheiratet
Gift
W związku małżeńskim
verwitwet
Änkling/Änka
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
adressen
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Email
E-post
Służbowy e-mail kandydata
Website
Hemsida
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Grundschule
Grundskola
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Mittelstufenschule
Grundskola (mellanstadiet)
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Oberstufenschule
Gymnasiet
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Hochschule
Högskola/Universitet
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Vorschule
Förskola
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Grundschule
Grundskola
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
weiterführende Schule
Gymnasiet
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Oberstufenkolleg
Skola för elever i sixth form
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universität
Universitet
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Arbeitserfahrung bei...
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Praktikum bei...
Praktikplats hos ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Volontärarbete i ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... fließend in Wort und Schrift
Skriver och talar ... flytande
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
gute Computer-Kenntnisse
Datakunnig
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Kenntnisse in CAD / CAM
Erfarenhet av CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Führerschein Klasse...
Jag besitter ett ...-körkort.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód