Zwroty | rosyjski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Vorname
Имя
Imię kandydata
Nachname
Фамилия
Nazwisko kandydata
Geburtsdatum
Дата рождения
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Geburtsort
Место рождения
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Staatsangehörigkeit
Гражданство
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Familienstand
Семейное положение
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
ledig
холост/незамужем
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
verheiratet
Женат/замужем
W związku małżeńskim
verwitwet
Вдовец/вдова
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
Адрес
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Телефон
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Email
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
Website
Сайт
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Grundschule
Начальная школа
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Mittelstufenschule
Средняя школа
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Oberstufenschule
Старшая школа
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Hochschule
университетский колледж
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Vorschule
Детский сад
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Grundschule
Начальная школа
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
weiterführende Schule
Средняя школа
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Oberstufenkolleg
Техникум/лицей
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universität
Университет
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Arbeitserfahrung bei...
Опыт работы в...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Praktikum bei...
Стажировка в...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Волонтерская практика в ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Хорошо владею (устный, письменный)
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... fließend in Wort und Schrift
Свободно владею (устный, письменный)
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
gute Computer-Kenntnisse
Со знанием компьютера
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Kenntnisse in CAD / CAM
Со знанием CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Führerschein Klasse...
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód