Zwroty | niderlandzki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Vorname
Voornaam
Imię kandydata
Nachname
Achternaam
Nazwisko kandydata
Geburtsdatum
Geboortedatum
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Geburtsort
Geboorteplaats
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Staatsangehörigkeit
Nationaliteit
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Familienstand
Burgerlijke staat
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
ledig
Ongehuwd
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
verheiratet
Gehuwd
W związku małżeńskim
verwitwet
Weduwe/Weduwnaar
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
Adres
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Telefoon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Email
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Website
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Grundschule
Basisschool
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Mittelstufenschule
Junior highschool
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Oberstufenschule
Middelbare school
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Hochschule
Hoger onderwijs
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Vorschule
Kleuterschool
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Grundschule
Basisschool
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
weiterführende Schule
Middelbare school
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Oberstufenkolleg
Sixth-Form College
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universität
Universiteit
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Arbeitserfahrung bei...
Werkervaring bij ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Praktikum bei...
Stage bij ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Vrijwilligerswerk bij ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... fließend in Wort und Schrift
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
gute Computer-Kenntnisse
Goede computervaardigheden
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Kenntnisse in CAD / CAM
Kennis van CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Führerschein Klasse...
Rijbewijs categorie ...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód