Zwroty | arabski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Vorname
الاسم
Imię kandydata
Nachname
اللقب
Nazwisko kandydata
Geburtsdatum
تاريخ الولادة
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Geburtsort
مكان الولادة
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Staatsangehörigkeit
الجنسية
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Familienstand
الحالة المدنيّة
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
ledig
أعزب \ عزباء
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
verheiratet
متزوج
W związku małżeńskim
verwitwet
أرمل \ أرملة
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
العنوان
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
التليفون
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Email
البريد الإلكتروني
Służbowy e-mail kandydata
Website
الموقع الإلكتروني
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
١٩٩١-١٩٩٥ \ جامعة دمشق \ دمشق، سوريا
باكالريوس في إدارة الأعمال
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Grundschule
مدرسة ابتدائية
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Mittelstufenschule
المدرسة الإعدادية
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Oberstufenschule
المدرسة االثانوية
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Hochschule
الكلّية
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Vorschule
مدرسة أطفال \ حضانة
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Grundschule
مدرسة اِبتدائية
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
weiterführende Schule
المدرسة الثانوية
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Oberstufenkolleg
المعهد الثانوي \ المدرسة الثانوية
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universität
الجامعة
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
١٩٩٨- الآن \ الشركة الوطنية لصنع الأحذية \ القاهرة، مصر
مدير

المسؤوليات:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Arbeitserfahrung bei...
الخبرة العملية في...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Praktikum bei...
فترة تدريب في...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
عمل تطوعي في...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
فهم جيّد قراءةً وكتابةً
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... fließend in Wort und Schrift
يكتب ويتكلم ... بطلاقة
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
gute Computer-Kenntnisse
متمرس في الكمبيوتر
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
مهارات ممتازة في الاتصال \ المفاوضات \ التقديم
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
مستوى متقدم في مهارات برمجة مايكروسوفت أوفيس سويت \ هوتمايل.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
معرفة مايكروسوفت وورد \ أكسال \ أكساس \ باوربوينت.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Kenntnisse in CAD / CAM
على معرفة بـ CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Führerschein Klasse...
يحمل رخصة قيادة سيارات كاملة...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód