Zwroty | angielski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Vorname
First Name
Imię kandydata
Nachname
Surname
Nazwisko kandydata
Geburtsdatum
Date of Birth
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Geburtsort
Place of Birth
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Staatsangehörigkeit
Nationality
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Familienstand
Marital Status
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
ledig
Single
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
verheiratet
Married
W związku małżeńskim
verwitwet
Widowed
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
Address
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Phone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Email
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
Website
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Grundschule
Elementary School
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Mittelstufenschule
Middle School
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Oberstufenschule
High School
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Hochschule
College
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Vorschule
Infant School
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Grundschule
Junior School
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
weiterführende Schule
Secondary School
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Oberstufenkolleg
Sixth-Form College
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universität
University
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Arbeitserfahrung bei...
Work experience at…
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Praktikum bei...
Internship at…
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Voluntary work at…
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Good understanding of both written and spoken…
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... fließend in Wort und Schrift
Fluency in both written and spoken…
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
gute Computer-Kenntnisse
Computer literate
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Kenntnisse in CAD / CAM
Familiarity with CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Führerschein Klasse...
Currently holding a full…driver's license.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód