Zwroty | koreański - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Voornaam
이름
Imię kandydata
Achternaam
Nazwisko kandydata
Geboortedatum
생년월일
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Geboorteplaats
출생지
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationaliteit
국적
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Burgerlijke staat
결혼 여부
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Ongehuwd
미혼
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Gehuwd
기혼
W związku małżeńskim
Weduwe/Weduwnaar
미망인
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adres
주소
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefoon
전화
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
이메일 (E mail)
Służbowy e-mail kandydata
Website
웹 사이트
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Basisschool
초등학교
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Junior highschool
중학교
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Middelbare school
고등학교
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Hoger onderwijs
대학교
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Kleuterschool
유아 학교
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Basisschool
초등학교
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Middelbare school
중등학교
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Sixth-Form College
식스-폼 컬리지
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universiteit
대학교
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Werkervaring bij ...
...에서의 업무 경력
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stage bij ...
...에서 인턴쉽
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Vrijwilligerswerk bij ...
..에서의 봉사활동
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Goede computervaardigheden
컴퓨터 사용 능력이 있는
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Kennis van CAD / CAM
CAD/ CAM 사용 능력
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Rijbewijs categorie ...
현재 ... 면허증 소지자
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód