Zwroty | hiszpański - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Voornaam
Primer nombre
Imię kandydata
Achternaam
Apellido
Nazwisko kandydata
Geboortedatum
Fecha de nacimiento
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Geboorteplaats
Lugar de nacimiento
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationaliteit
Nacionalidad
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Burgerlijke staat
Estado civil
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Ongehuwd
Soltero(a)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Gehuwd
Casado(a)
W związku małżeńskim
Weduwe/Weduwnaar
Viudo(a)
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adres
Dirección
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefoon
Teléfono
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
Email
Służbowy e-mail kandydata
Website
Página Web
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Basisschool
Escuela Primaria
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Junior highschool
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Middelbare school
Secundaria
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Hoger onderwijs
Universidad
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Kleuterschool
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Basisschool
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Middelbare school
Escuela Secundaria
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Sixth-Form College
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universiteit
Universidad
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Werkervaring bij ...
Experiencia laboral en...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stage bij ...
Pasantía en...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Vrijwilligerswerk bij ...
Trabajo voluntario en...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Buena comprensión oral y escrita de...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Fluidez oral y escrita en...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Goede computervaardigheden
Conocimientos de informática
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Kennis van CAD / CAM
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Rijbewijs categorie ...
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód