Zwroty | duński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Voornaam
Fornavn
Imię kandydata
Achternaam
Efternavn
Nazwisko kandydata
Geboortedatum
Fødselsdato
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Geboorteplaats
Fødselssted
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationaliteit
Nationalitet
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Burgerlijke staat
Civilstatus
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Ongehuwd
Single
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Gehuwd
Gift
W związku małżeńskim
Weduwe/Weduwnaar
Enke/enkemand
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adres
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefoon
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
Website
Hjemmeside
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Basisschool
Folkeskole
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Junior highschool
Gymnasium
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Middelbare school
Gymnasium
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Hoger onderwijs
Universitet
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Kleuterschool
Børnehave
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Basisschool
Folkeskole
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Middelbare school
Gymnasium
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Sixth-Form College
Studenterkursus
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universiteit
Universitet
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Werkervaring bij ...
Arbejdserfaring hos...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stage bij ...
Praktikplads hos...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Vrijwilligerswerk bij ...
Frivilligt arbejde hos...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Flydende både skriftligt og verbalt
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Goede computervaardigheden
Computerkyndig
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Kennis van CAD / CAM
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Rijbewijs categorie ...
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód