Zwroty | czeski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Voornaam
Křestní jméno
Imię kandydata
Achternaam
Příjmení
Nazwisko kandydata
Geboortedatum
Datum narození
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Geboorteplaats
Místo narození
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationaliteit
Národnost
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Burgerlijke staat
Rodinný stav
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Ongehuwd
Svobodný(á)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Gehuwd
Ženatý/Provdaná
W związku małżeńskim
Weduwe/Weduwnaar
Ovdovělý(á)
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adres
Adresa
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefoon
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Website
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Basisschool
Základní škola
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Junior highschool
Základní škola, 2. stupeň
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Middelbare school
Střední škola
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Hoger onderwijs
Vysoká škola
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Kleuterschool
Přípravná škola
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Basisschool
Základní škola, 1. stupeň
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Middelbare school
Střední škola
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Sixth-Form College
Vyšší střední škola
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universiteit
Univerzita
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Werkervaring bij ...
Pracovní zkušenost v ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stage bij ...
Stáž v...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Vrijwilligerswerk bij ...
Dobrovolnická práce v...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Dobrá znalost slovem i písmem
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Plynulá znalost slovem i písmem
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Goede computervaardigheden
Počítačově gramotný
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Kennis van CAD / CAM
Znalost CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Rijbewijs categorie ...
Řidičský průkaz B
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód