Zwroty | rumuński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

이름
Prenume
Imię kandydata
Nume
Nazwisko kandydata
생년월일
Data naşterii
Data i rok, w którym kandydat się urodził
출생지
Locul naşterii
Miejsce, w którym kandydat się urodził
국적
Naţionalitate
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
결혼 여부
Stare civilă
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
미혼
Necăsătorit
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
기혼
Căsătorit
W związku małżeńskim
미망인
Văduv
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
주소
Adresa
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
전화
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
이메일 (E mail)
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
웹 사이트
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
초등학교
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
중학교
Gimnaziu
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
고등학교
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
대학교
Colegiu (la noi facultate)
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
유아 학교
Grădiniţa (echivalent)
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
초등학교
Ciclul primar
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
중등학교
Gimnaziu
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
식스-폼 컬리지
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
대학교
Universitate
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
...에서의 업무 경력
Experiență de lucru la...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
...에서 인턴쉽
Internship/practică la...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
..에서의 봉사활동
Voluntariat la...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... 글쓰기와 회화 모두 유창
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
컴퓨터 사용 능력이 있는
Cunoștințe PC.
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD/ CAM 사용 능력
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
현재 ... 면허증 소지자
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód