Zwroty | portugalski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

이름
Primeiro Nome
Imię kandydata
Sobrenome
Nazwisko kandydata
생년월일
Data de Nascimento
Data i rok, w którym kandydat się urodził
출생지
Local de Nascimento
Miejsce, w którym kandydat się urodził
국적
Nacionalidade
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
결혼 여부
Estado civil
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
미혼
Solteiro(a)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
기혼
Casado(a)
W związku małżeńskim
미망인
Viúvo(a)
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
주소
Endereço
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
전화
Telefone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
이메일 (E mail)
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
웹 사이트
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
초등학교
Ensino Fundamental
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
중학교
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
고등학교
Ensino Médio
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
대학교
Faculdade
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
유아 학교
Escola Infantil
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
초등학교
Ensino Fundamental
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
중등학교
Ensino Médio
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
식스-폼 컬리지
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
대학교
Universidade
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
...에서의 업무 경력
Experiência profissional em/ no /na...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
...에서 인턴쉽
Estágio em/ no /na...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
..에서의 봉사활동
Trabalho voluntário em/ no /na...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... 글쓰기와 회화 모두 유창
Bom conhecimento da língua ....
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Fluência em ....
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
컴퓨터 사용 능력이 있는
Conhecimento de informática
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD/ CAM 사용 능력
Conhecimento em CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
현재 ... 면허증 소지자
Carteira de motorista
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód